Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

klubová výstava  2015 Jesenice

 

Klubová VÝSTAVA PLEMENE PRAŽSKÝ KRYSAŘÍK

s mezinárodní účastí & bonitací (neděle 22.března)

 

SC Jesenice u Prahy, sobota 21. března 2015

 

 

  

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na letošní Klubovou výstavu pražských krysaříků, která proběhne v reprezentativních prostorách velkého sálu OÚ a Společenského centra v Jesenici u Prahy (ulice Budějovická 303). Tradiční součástí budou finálové soutěže a vyhlášení Klubových šampionů. V neděli pak na stejném místě proběhne bonitace PK. Parkování, občerstvení v místě.

Pro všechny zúčastněné bude připraven sponzorský dárkový balíček, pro vítěze pak i další ceny. V rámci zatraktivnění akce a vstřícnosti k vystavovatelům platí možnost přihlášení do všech doprovodných soutěží zcela ZDARMA.

Novinkou bude zajištěný improvizovaný hrací koutek pro přítomné děti s profesionální animátorkou a dílničkami, který bude pro zpříjemnění dne „junior handlerů“ připraven v odděleném přilehlém foyer SC!!!

Veškeré související organizační dotazy k naší klubové výstavě případně zodpoví Bc. Helena Janková na tel.: 602 480 880.

 

Těšíme se na Vaši účast!

www.vystavajesenice.wbs.cz

 

PROGRAM: 9:15 - 10:00 hod přejímka psů

10:15 hod zahájení výstavy

10:15 - cca 15 hod posuzování jednotlivých tříd a následně finálové soutěže, vyhlášení Klubových šampionů

 

DELEGOVANÝ ROZHODČÍ: pan TOMÁŠ KUČERA

VÝSTAVNÍ TŘÍDY:

Třída štěňat 4 – 6 měsíců

Třída dorostu 6 – 9 měsíců

Třída mladých 9 – 18 měsíců

Mezitřída 15 – 24 měsíců

Třída otevřená od 15ti měsíců

Třída vítězů od 15ti měsíců (nutno doložit kopii potvrzení o přiznaném titulu)

Třída veteránů od 8 let

Třída čestná od 15ti měs, zadává se známka a pořadí, bez nároku na CAC, V1 se neúčastní soutěže o BOB

(předvedení šampionů, KV, VSV, NV)

Třída mimo konkurenci od 15ti měsíců, vystavení psů bez nároku na klasifikaci a pořadí, „nesoutěžní“ předvedení

Handicap třída vystavení pro potřeby chovnosti, nutno doložit zprávu o úrazu

 

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.

 

ČEKATELSTVÍ A VÝSTAVNÍ TITULY:

CAJC, CAC, res.CAC, Nejlepší mladý plemene – Best of Juniors (BOJ), Nejlepší mladý z opačného pohlaví – BOJOS, Nejlepší veterán plemene – Best of Veterans (BOV), Nejlepší veterán z opačného pohlaví – BOVOS, Klubový vítěz - pes a fena (KV), Vítěz plemene - Best of Breed (BOB), Nejlepší z opačného pohlaví – Best of Opposite Sex (BOS)

 

KLUBOVÝ ŠAMPION KPPPK – dlouhodobá klubová soutěž

http://prazsky-krysarik.cz/download/klubovy_sampion.pdf

Podklady: kopie PP, kopie přílohy PP, kopie platby členského příspěvku, kopie kartiček titulů, kopie posudkových listů a soupis výstav s dosaženým počtem bodů je nutné zaslat na adresu výstavního a bonitačního referenta do 1.3.2015

(Jitka Králíčková, Chvalovice 42, 384 11 Netolice, email: boramo@centrum.cz )

 

SOUTĚŽE:

Nejlepší pár psů – účast psa a feny jednoho majitele, kteří byli posouzeni na výstavě

Nejlepší chovatelská skupina – nejméně 3 jedinci (max. 5) ze stejné chov. stanice po nejméně 3 rodičích

Nejlepší plemeník – nastupuje plemeník s nejméně 5ti potomky, kteří byli na výstavě posouzeni; hodnotí se typ a kvalita odchovu; plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci

Nejlepší štěně – nastupují psi a feny ze třídy štěňat ocenění známkou Velmi nadějný 1

Nejlepší dorostenec – nastupují psi a feny ze třídy dorostu ocenění známkou Velmi nadějný 1

 

OSTATNÍ SOUTĚŽE = výsledky se neuvádějí v PP

Nejlepší matka (soutěž odchovů) – přihlášena může být chovná fena posouzená na výstavě a nejméně tři její potomci, potomci nemusí být v majetku jednoho vystavovatele

Krysařík a dítě – účast dětí bez omezení věku, není rozhodující kvalita předváděného psa, ale soulad dvojice

Best foreign compatriot – nejlepší jedinec v majetku zahraničního vystavovatele

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK & VÝSTAVNÍ POPLATKY:

 

22.2.2015

8.3.2015

1. pes

500,- Kč

600,- Kč

druhý a další

400,- Kč

500,- Kč

štěňata, dorost, veteráni

300,- Kč

400,- Kč

čestná, mimo konkurenci, handicap

200,- Kč

soutěže

ZDARMA !!!

 

inzerce v katalogu

100,- Kč / A5 50,- / A6

zpracované podklady zasílejte poštou na CD či mailem (chov. stanice, krycí psi, odchovy, potřeby, služby apod.)

 

PLATBA: bankovní převod či poštovní poukázka typu A

Banka: Fio banka Praha

Č.účtu: 2400444072 kód banky 2010

Variabilní symbol: 21032015

Majitel účtu: Klub přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)

 

Pro přihlášení využijte formulář přihlášky na výstavu umístěný na webu KPPPK v sekci „Ke stažení“.

http://www.prazsky-krysarik.cz/chovatelstvi/prihlaska_vystava.pdf

 

Přihlášky zasílejte s kopií průkazu původu a dokladem o zaplacení na adresu:

Ing. Ivana Krčková, Petrohradská 3112, Kladno 272 04

E-mail - pkvystava@seznam.cz tel.776 141 606

 

VÝSTAVNÍ PODMÍNKY:

  • Platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a Výstavního řádu ČMKU. Výstava je přístupná psům i fenám zapsaným v knihách uznaných FCI. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách.

  • Pořadatel je řádným členem Českomoravské kynologické unie průběh akce bude zabezpečen v souladu s Řádem ochrany zvířat ČMKU schváleným ÚKOZ.

  • V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Poplatky se vracejí jen v případě odmítnutí přihlášky. Není dovoleno volné pobíhání psů. Prodej štěňat není na výstavě dovolen.

  • Z výstavy se vylučují psi nemocní, podezřelí z nemoci, po nezhojeném úraze, feny háravé a kojící, feny ve vyšším stupni březosti; psi nebezpeční, s kupírovanýma ušima; psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat a jedinci s operativním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Z účasti na výstavě jsou rovněž vyloučeni psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu (vyjma chyb vinou pořadatele či psů, jejichž posouzení je podkladem pro zařazení do Pomocného registru).

  • Vystavovatelé jsou povinni dodržovat všechna ustanovení výstavního řádu, těchto propozic a pokynů výstavního výboru.

  • Vystavovatel souhlasí s fotografováním svého zvířete pro potřeby klubu. Souhlasí s volným šířením fotografií či videozáznamů pořízených na této akci. Podpisem přihlášky dává vystavovatel zároveň souhlas se zveřejněním své adresy v katalogu.

 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: Psi musí být klinicky zdraví s platným očkováním proti vzteklině zaznamenaným v očkovacím průkaze. Psi již nepotřebují doklad o klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu.

 

DOKLADY NEZBYTNÉ PRO ÚČAST NA VÝSTAVĚ: 1. Originál průkazu původu !!! 2. Očkovací průkaz psa.

 

PROTESTY: Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů při porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1000,- Kč a pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

 

 

 

TOPlist
do výstavy zbývá
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8
Nový vzkaz
nick
text
Opište číslo
1 2 3 4 5